|

talet/tratten

2014, tal/skulptur, ca 170cm hög x 110cm djup, stålarmatur med blandteknik på stålställning