jag vill kunna älska din blick

2014, video installation, 15×6 min loops